Tên tiếng anh hay cho nữ bắt đầu bằng chữ n

Có nhiều người cho rằng, cái tên chỉ là một thứ như phù hiệu dùng để gọi nhau cho thuận tiện nên không có chút để tâm. Nhưng trải qua nhiều thế kỷ, thông qua nhiều nghiên cứu, cổ nhân thời xưa và các nhà khoa học thời nay đã đều phải thừa nhận một … Continue reading Tên tiếng anh hay cho nữ bắt đầu bằng chữ n