Kho từ điển chuyên ngành xây dựng (phần 3)

Để giúp các kỹ sư và công nhân viên ngành xây dựng học tiếng anh theo một cách hệ thống, aroma xin tiếp tục gửi đến các độc giả phần 3 cuốn từ điển chuyên ngành xây dựng: Tiếng Anh xây dựng Kho từ điển chuyên ngành xây dựng (phần 2) Kho từ điển chuyên … Continue reading Kho từ điển chuyên ngành xây dựng (phần 3)