10 kiểu nói “Tôi không thích” cực ngầu trong tiếng anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cách nói không thích một điều nào đó ở các sắc thái khác nhau.

1. I dislike it

I dislike eating meat.

– Thịt là món tôi không thích ăn.

Nghĩa của câu nói này gần với nghĩa câu “I don’t like it” nhất, là cách nói trực tiếp.

2. I’m disgusted with …

If you want to ask me whether I am a fan of sunbathing or not, then I would say No, actually I am disgusted with it.

– Nếu bạn hỏi tôi có thích tắm nắng không thì tôi sẽ trả lời là không, tôi rất ghét nó.

Câu này mang sắc thái mạnh, muốn diễn tả rất ghét điều gì đó.

3. I’m not into it

I’m not into swimming in the winter.

– Vào mùa đông tôi không thích đi bơi.

Nghĩa phủ định là không thích, không hứng thú.

4. … is not my thing

Horse-riding isn’t really his thing.

– Anh ấy không thích cưỡi ngựa lắm.

Câu này để chỉ điều gì đó mình không thích.

5. I’m not fond of it

He’s not very fond of doing the homework.

– Anh ấy không yêu thích việc làm bài tập về nhà.

“To be fond of” nghĩa là yêu thích một điều gì, cái gì hay một ai đó. Khi thêm “not” phía sau “to be”, cụm từ này sẽ biến thành phủ định là “không thích”. Đây được coi là cách nói khá thân mật.

6. I’m not a great fan of

She’s not a great fan of football.

– Bóng đá không phải là môn thể thao mà cô ấy thích.

Nghĩa của nó chỉ đơn giản là rất không thích một thứ hay một điều gì đó.

7. … drive(s) me crazy

Honestly, I just can’t stand playing tennis with him. His arrogance drives me crazy.

– Tôi không thể chịu đựng được khi chơi tennis với cậu ta. Tôi tức điên lên vì sợ ngạo mạn của cậu ta.

Cấu trúc này có nghĩa là điều gì đó khiến mình rất bực tức, nó mang sắc thái khá mạnh.

8. I’m not crazy about it

I’m not crazy about music.

– Âm nhạc là thứ tôi không thích.

Nghĩa của câu nói này giống với “I’m not fond of something”.

9. I don’t appreciate that

I don’t appreciate being shouted at in public.

– Tại nơi công cộng tôi không thích bị quát tháo.

Đây là cách nói rất trang trọng, lịch sự.

10. That’s not for me

All of my friends are crazy about love stories but that’s not for me.

– Gu của tôi không phải là những câu chuyện tình yêu, mặc dù tất cả các bạn của tôi đều phát cuồng lên vì nó.

Câu này có nghĩa là: Điều đó không dành cho tôi.

Xem thêm: thang diem toeic

Để lại bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *