bài luận tiếng anh về bữa ăn hàng ngày

Food provides the nutrient for all our mental and physical activities. Nearly 1/2 to 2/3 of the energy from food is used to maintain basic functions, activities are unconsciously maintained like breathing, regulating body temperature, etc. The rest to carry out conscious activities, from the state of on-the-spot movement of the state. The whole need for energy is met by food or energy reserves of the body.

When life is increasingly improved, the demand for eating is also followed by many changes. In the past, people ate simple, frugal food. In the modern time, when the life develops, the people’s meals will be change to adapt. They tend to choose the best method to combine food with suitable excercise. They like eating well and comfortably, thousand kinds of tonic. In these conditions, why the consequence of modern life are many centuries of diseases such as diabetes, cancer, gout, etc.?

bài luận tiếng anh về bữa ăn hàng ngày
bài luận tiếng anh về bữa ăn hàng ngày

Healthy lifestyle combined with nutritious meals and moderation training regime will give us a supple health and an energetic body. So, how is the meal full of nutrients?

A nutritious meal is the food of the meal that provides enough energy, enough protein, fat, minerals, vitamins and drinking enough water for the body. In diets with energy bioavailability is powder, protein and fat. Vegetables and fruits provide vitamins, minerals and fiber. Energy needs and nutrients vary by age, gender and physiological status.

A balanced meal is a meal in which nutrients are reasonably balanced. Dietary intake of powdered substances accounts for 65-70%, protein is 12-14%, fat is 18-20%. In addition to the balance of energy bioavailability, there must be a balance of animal and plant food sources. In protein composition, animal protein accounts for 35-40% and has enough essential amino acids in proportion. Plant fat is 40-50%, and animal fat accounts for 50-60% of the total fat.

In order to ensure a nutritious and balanced meal, we need to perform a variety of meals, using a variety of different foods. Coordinate food source animals and plant sources. For example, not only eat meat, fish but also tofu, sesame, peanuts, vegetables and fruits.

Bài luận tiếng anh về bữa ăn hàng ngày (Dịch)

Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho mọi hoạt động cả về tinh thần và thể chất của chúng ta. Khoảng 1/2 đến 2/3 số năng lượng từ thức ăn được dùng để duy trì các chức năng cơ bản, các hoạt động được duy trì một cách vô thức như hít thở, điều hòa thân nhiệt, v.v. Số còn lại để thực hiện các hoạt động có ý thức, từ trạng thái vận động tại chỗ đến trạng thái vận động tích cực. Toàn bộ nhu cầu năng lượng của con người dùng trong hoạt động hàng ngày, sẽ được đáp ứng thông qua nguồn thức ăn hoặc bằng năng lượng dự trữ của cơ thể.

Khi đời sống càng ngày càng được nâng cao, nhu cầu ăn uống của con người cũng theo đó mà có nhiều thay đổi. Với nhu cầu đa dạng mà thực phẩm cũng bắt kịp theo xu hướng của con người như thức ăn nhanh, đồ ăn sẵn, hay những loại thức ăn có thể dự trữ lâu ngày. Tuy nhiên, chất lượng của những loại đồ ăn đó không lấy gì làm an toàn.

Do đó, nhu cầu khác nữa sinh ra từ việc kết hợp giữa lối sống lành mạnh kết hợp với những yếu tố khác đang được con người chú trọng đến. Những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng kèm theo một chế độ luyện tập điều độ sẽ cho chúng ta một sức khỏe dẻo dai và một cơ thể tràn đầy năng lượng cho ngày làm việc căng thẳng. Như vậy, bữa ăn thế nào là đầy đủ chất dinh dưỡng?

Bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng là thực phẩm của bữa ăn cung cấp đầy đủ năng lượng, đủ chất đạm, chất béo, chất khoáng, vitamin và đủ nước cho cơ thể. Trong khẩu phần ăn nhất thiết phải có chất sinh năng lượng là chất bột, đạm và béo. Rau và hoa quả cung cấp các vitamin, chất khoáng và chất xơ. Nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng thay đổi theo tuổi, giới và tình trạng sinh lý. Do đó thành phần các chất có trong thực đơn cũng phải thay đổi cho phù hợp

Bữa ăn cân đối là bữa ăn trong đó có các chất dinh dưỡng cân đối hợp lý. Khẩu phần năng lượng từ chất bột chiếm 65 – 70%, sau đó là chất đạm, chất béo cùng những nguyên tố vi lượng. Bên cạnh sự cân đối về các chất sinh năng lượng còn phải bảo đảm cân đối về nguồn thức ăn động vật và thực vật. Để đảm bảo một bữa ăn đủ chất, chúng ta cần thực hiện đa dạng hóa bữa ăn bằng việc sử dụng nhiều loại thực phẩm khác nhau. Một bữa ăn đa dạng các món: thịt, cá mà còn ăn đậu phụ, vừng, lạc, rau và hoa quả sẽ đảm bảo đủ mọi nhu cầu dinh dưỡng.

Xem thêm: Bài luận tiếng anh về người mẹ

Để lại bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *