Phân biệt Whoever, Whichever, Whatever, Whenever, Wherever và However

Trong bài này chúng ta cùng học cách dùng chúng thông qua những ví dụ rất thực tế.

Whoever – /huːˈev.ər/: bất kỳ ai, cho dù là ai

Ví dụ:

Whoever said that is wrong.
– Cho dù là ai mà nói như vậy cũng đều sai.

Whoever comes to party will receive a lovely present.
– Bất kỳ ai tới bữa tiệc đều nhận được một món quà dễ thương.

Whichever – /wɪˈtʃev.ər/: nào, bất kỳ loại nào, dùng trong trường hợp hạn chế về số lượng.

Ví dụ:

You can take whichever of these dresses you like.
– Cậu có thể lấy bất kỳ cái váy nào cậu thích.

Either Thursday or Friday – choose whichever day is best for you..
– Thứ 5 hay thứ 6 – hãy chọn ngày mà tốt nhất với bạn.

Whatever – /wɑːˈt̬ev.ər/: bất kỳ cái gì, cho dù điều gì

Ví dụ:

We’ll go whatever the difficulties.
– Chúng ta sẽ đi cho dù khó khăn thế nào đi nữa.

Whatever happens, you know that I’ll be always on your side.
– Dù điều gì xảy ra, tôi sẽ luôn sát cánh bên bạn.

Whenever – /wenˈev.ər/: bất kỳ khi nào

Ví dụ:

I feel happy whenever I read this book.
– Tôi thấy hạnh phúc mỗi khi tôi đọc cuốn sách đó.

I try to study English whenever I have free time.
– Tôi cố gắng học tiếng Anh bất kỳ khi nào tôi có thời gian.

Wherever – /werˈev.ər/: bất kỳ nơi nào, bất kỳ hoàn cảnh nào

Ví dụ:

We will go with you wherever you come.
– Chúng tôi sẽ đi cùng bạn tới bất kỳ nơi nào bạn đến.

Soldiers must go wherever the army assigns them.
– Người lính phải đi bất kỳ nơi nào mà quân đội yêu cầu họ.

However – /ˌhaʊˈev.ər/: dù cách nào, dù cách gì. Nghĩa thứ 2: tuy nhiên (chúng ta không xét trong bài này)

Ví dụ:

However hungry I am, I never seem to be able to finish off a whole pizza.
– Dù đói thế nào đi nữa, tôi cũng không thể ăn hết được một cái bánh pi-za.

Để lại bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *