Bài luận tiếng anh về người mẹ cực cảm động

Cho dù tất cả phụ nữ trên thế giới này phụ bạc bạn, nhưng vẫn luôn có một người phụ nữ chờ đợi bạn, và dõi theo bạn cả cuộc đời, đó chính là mẹ bạn, một người phụ nữ yêu bạn suốt cuộc đời, tình cha nghĩa mẹ là một thứ vô cùng thiêng liêng, với bài luận tiếng anh về mẹ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tình mẫu tử.

Bài luận tiếng anh về người mẹ cực cảm động

Nowadays, both fathers and mothers have to work outside in order to afford their increasing expenditure, unlike the old family type in the past that men are breadwinners and women are homemakers. However, there is still some arguments that women as the mother role in the family must stay at home to take care of children and manage home stuff while their husbands earning money outside. Besides, some recommend and even encourage mothers that they should have a job and control their finance instead of depending on their husbands only.

Bài luận tiếng anh về mẹ
Bài luận tiếng anh về mẹ

Ngày nay, cả bố và mẹ đều đi làm ở ngoài xã hội để có đủ thu nhập chi tiêu cho các khoản chi phí ngày càng tăng, không giống như kiểu gia đình kiểu cũ: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tuy nhiên, vẫn có một số tranh luận rằng phụ nữ làm mẹ thì phải ở nhà và chăm con cũng như quán xuyến nhà cửa trong lúc chồng mình đi kiếm tiền bên ngoài. Bên cạnh đó, cũng có một vài người khuyên và thậm chí khuyến khích các bà mẹ rằng họ nên có việc làm và làm chủ tài chính thay vì phụ thuộc vào chồng.

It is a trending today that women are no longer homemakers only, but they turn to become one of the main financial makers in the family. This leads to a lot of negative criticisms that mothers are irresponsible and neglecting their homemakers’ tasks including children caring, meals cooking and household managing. Many modern mothers spend averagely 8 hours for outside working, so they have fewer hours for completing these tasks and are criticized by traditional mothers. However, it is untrue that these mothers are not taking responsibility of their own family. They can simultaneously deal with both inside and outside jobs, specifically, mothers can hire people to help her watch over their kids and clean the house, and order fast foods or cook meals in advance. Despite of the new outside works, they still are a good and standard mother.

Hiện nay việc phụ nữ không còn là nội trợ nhưng trở thành một trong những trụ cột tài chính trong nhà đã trở thành xu hướng. Điều này dẫn đến nhiều trỉ trích rằng các bà mẹ đang trở nên vô trách nhiệm và bỏ lơ nhiệm vụ chính là chăm con, nấu ăn và làm việc nhà của mình. Rất nhiều bà mẹ hiện đại dành rat rung bình 8 tiếng đồng hồ đi làm bên ngoài, nên không còn nhiều giờ để làm việc đó và họ bị chỉ trích bởi những bà mẹ truyền thống. Tuy nhiên, việc nói họ vô trách nhiệm với gia đình là không đúng. Họ có thể làm cả hai công việc này cùng lúc, cụ thể, các bà mẹ có thể đi thuê người giúp việc để trông coi lũ trẻ và làm việc nhà, đặt thức ăn bên ngoài hay nấu ăn trước. Mặc kệ công việc bên ngoài, họ vẫn là những bà mẹ tốt và chuẩn mực.

On the other hand, modern mothers still are the subject of contrary arguments that they are getting more and more financially independent from their husbands, and the currently higher divorce rates are blamed on this problem. The more women spend their time at work, the less time they spend on their husbands and family, and the fewer hours they use for their family, the more misunderstanding and suspicions they get from their family. Consequently, the reason for most of recent breakup case is on the mothers’ side. Nevertheless, there are many opinions that it is not the mothers’ fault, but the selfishness of most men, the fathers. It seems that their breadwinner position in their family is threaten and weaker since mothers have their own jobs. These stresses lead to many suspicions from the men themselves, and they lessen their confidence as well as make their ego bigger. As a result, fathers are ones who start the first fight and ruin their family, not mothers.

Mặt khác, các mẹ hiện đại vẫn bị đem ra bàn luận rằng việc tỉ lệ ly hôn cao hiện nay là do sự độc lập tài chính của các bà mẹ hiện đại. Phụ nữ càng làm việc bên ngoài nhiều, thì sẽ ở bên gia đình càng ít, và thời gian cho gia đình càng ngắn thì sự không hiểu nhau và nghi ngờ sẽ càng nhiều hơn. Hậu quả là các vụ li hôn đều là lỗi do vợ. Tuy vậy, rất nhiều ý kiến khác khẳng định rằng đây không phải lỗi của phụ nữ, mà do sự ích kỉ của đàn ông. Dường như rằng cánh đàn ông đang lo sợ vị trí trụ cột của mình sẽ bị giành mất, nên họ kém tự tin và đặt cao cái tôi của mình. Dẫn đến việc cải vả và hủy hoại hạnh phúc gia đình, chính là do các ông bố, không phải các mẹ.

People should open their mind up and equally consider both men and women instead of judging whether mothers should stay at home and cook meals or go outside and be their own master of their life as well as financially support the family.

Mọi người nên suy nghĩ thoáng hơn và nhìn nhận công minh cho cả nam lẫn nữ, thay vì đánh giá liệu các bà mẹ nên ở nhà và nấu ăn, hay nên đi làm ở ngoài và làm chủ cuộc đời và tài chính gia đình

Test

Để lại bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *