Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa về cuộc sống

Nghệ thuật xăm hiện nay đã được nhìn nhận với một thái độ cởi mở hơn,. Nhiều người chọn xăm như một cách để ghi nhớ những phương châm sống ý nghĩa. Dưới đây là những hình xăm tiếng anh ý nghĩa mà tienganhnhanh.com đã tổng hợp được:

HÌNH XĂM CHỮ TIẾNG ANH Ý NGHĨA VỀ CUỘC SỐNG

1. We must all face the choice between what is right and what is easy.

Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với sự lựa chọn giữa cái gì đúng và cái gì dễ.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-1

 

2.Not all those who wander are lost.

Không phải tất cả những người lang thang đều lạc lối.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-2

3. Never run faster than your guardian angel can fly.

Đừng bao giờ chạy nhanh hơn tốc độ thiên thần hộ mệnh của bạn có thể bay.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-3

 

4. Don’t dream your life, live your dream.

Đừng ước mơ vì cuộc sống, hãy sống vì ước mơ.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-4

5.Without struggle there is no progress.

Không có đấu tranh thì không có tiến bộ.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-5

 

6.Fall down seven times. Stand up eight.

Nếu ngã xuống 7 lần hãy đứng dậy 8.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-6

7.Live with passion.

Sống với lòng đam mê.

..

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-7

8.I am not afraid. I was born to do this.

Tôi không sợ hãi. Tôi sinh ra là để làm việc này.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-8

9.Keep the dream alive.

Hãy giữ cho ước mơ luôn sống mãi.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-9

10.Every saint has a past. Every sinner has a future.

Mọi thánh nhân đều có quá khứ. Mọi tội đồ đều có tương lai.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-10

11.If you don’t live for something, you’ll die for nothing.

Nếu bạn sống không vì thứ gì cả, bạn sẽ chết cũng không vì thứ gì.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-12

..

12.Sometimes when you fall you fly.

Đôi khi lúc bạn ngã xuống là lúc bạn vút bay.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-12

 

13.Through every dark night there is a brighter day.

Qua mỗi đêm lại là một ngày tươi sáng.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-13

14.True perfection has to be imperfect.

Sự hoàn hảo thực sự cần phải không hoàn hảo.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-14

15.Never give up.

Không bao giờ từ bỏ

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-15

16.With every mistake we must surely be learning.

Chúng ta phải chắc chắn học hỏi được từ mỗi sai lầm.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-16

 

17.What doesn’t kill you only makes you stronger.

Những gì không giết chết được bạn chỉ càng làm bạn thêm mạnh mẽ.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-17

19.With pain comes strength.

Đau đớn sinh ra sức mạnh.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-19

20.Inhale the future. Exhale the past.

Nuốt tương lại vào. Nhả quá khứ ra.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-20

21.I am the master of my fate. I am the captain of my soul.

Tôi làm chủ số phận mình. Tôi dẫn dắt tâm hồn mình.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-21

22.Sometimes you gotta fall before you fly.

Đôi khi bạn phải ngã trước khi bạn vút bay.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-22

23.Dreams are our escape from reality...

Giấc mơ là cuộc trốn thoát của chúng ta khỏi hiện thực.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-24

24.There is always a hope.

Luôn có một niềm hi vọng.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-23

 

25.Remember who you are and what you stand for.

Hãy ghi nhớ bạn là ai và đại diện cho cái gì

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-25

26.Never let your fear decide your fate.

Đừng bao giờ để nỗi sợ hãi quyết định vận mệnh của bạn.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-26

27.This too shall pass.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-27

28.Don’t think twice it’s alright.

Đừng nghĩ hai lần thì chuyện sẽ ổn.

xam-chu-tieng-anh-y-nghia-cuoc-song-28

Hi vọng những câu trên sẽ là các gợi ý hữu ích nếu bạn đang có ý định sở hữu một hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa về cuộc sống và thật chất cho riêng mình.

Để lại bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *