Cấu trúc viết cover letter bằng tiếng anh

maucoverletterbia

maucoverletter1

Phần mở đầu : Nêu vắn tắt thông tin cá nhân, gửi cho ai và vị trí ứng tuyển: EX:

Name: Nguyen Van A

Address: Tan Binh, HCMC – M: 09090909xx

Mail: nguyen…[email protected]

Date: Nov 24, 2014

Dear Ms. B, HR Manager – ABC manufacturing company Thuan An, Binh Duong

Quản lý nhân sự – ABC công ty sản xuất Thuận An, Bình Dương

Apply to: Accountant position

Ứng tuyển vào: vị trí Kế toán

maucoverletter2

Cần nêu lí do bạn viết đơn xin việc tới nhà tuyển dụng. Các mẫu câu thông dụng nhất bao gồm:

  • I am writing to apply for the ABC position which was advertised on XYZ. (tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí ABC được quảng cáo trên XYZ
  • I would like to apply for the post of ABC as advertised on XYZ. (tôi muốn ứng tuyển vào vị trí ABC quảng cáo trên XYZ

maucoverletter3

  • I am writing in regards to the position of ABC currently advertised on XYZ. (Tôi viết đơn này liên quan đến vị trí ABC quảng cáo trên XYZ.
  • I am writing in response to your advertisement in XYZ inviting applications for ABC. (Tôi viết đơn này hồi lại thông báo mời ứng tuyển vị trí ABC trên XYZ
  • I have recently seen an advert on the XYZ for the position of ABC and I would like to apply with interest. (Tôi thấy quảng cáo trên XYZ về vị trí ABC và tôi muốn ứng tuyển vị trí này).

maucoverletter4

Nội dung: Trong phần nội dung, ứng viên chỉ nên viết từ hai đến ba đoạn văn. Những ý chính bao gồm quá trình học tập, ví dụ như nói bạn đã tốt nghiệp trường nào (from my C.V, you will see that I graduated from ….), kinh nghiệm làm việc tính tới thời điểm hiện tại (at present, I am working for…), cuối cùng là những đặc điểm về tính cách giúp bạn làm tốt công việc mình đang ứng tuyển (in addition, I am active and enthusiastic…)

I completed my Bachelor degree with an accounting major in 2012. After graduation, I worked as an Accountant at DEF manufacturing company.

Tôi đã hoàn thành bằng cử nhân kế toán trong năm 2012. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm kế toán tại công ty sản xuất DEF

maucoverletter5

I am pleased to find your advertisement for Sales Executive position on Careerlink.vn. I feel that it is direct match with my qualifications and experience.

Tôi tìm thấy mục tuyển dụng của bạn cho vị trí chuyên viên bán hàng trên Careerlink.vn. Tôi cảm thấy vị trí này phù hợp với trình độ và kinh nghiệm của tôi.

maucoverletter6

My duties included reconciling bank transaction and all payment by cash and credit card to make sure all accuracy, supervising all payable accountant/ receivable accountant, assisting Chief Accountant to check the accountant‘ record, making tax reports eg: VAT, PIT and CIT, calculating Fixed asset and prepared expenses.

Nhiệm vụ của tôi bao gồm kiểm tra số dư giao dịch ngân hàng và tất cả các thanh toán bằng tiền mặt và thẻ tín dụng để đảm bảo tính chính xác cao, giám sát tất cả các kế toán nộp / kế toán thu, hỗ trợ Kế toán trưởng để kiểm tra hồ sơ kế toán, lập báo cáo thuế, ví dụ như: thuế GTGT, thuế TNCN và thuế TNDN, tính toán tài sản cố định và chi phí dự phòng.

maucoverletter7

You will find me to be a positive, motivated and hard-working person who is keen to learn and contribute. Given the opportunity, I would apply myself with enthusiasm to all tasks, ensuring that I get the job done accurately and efficiently.

Bạn sẽ thấy tôi là một người tích cực, năng động và làm việc chăm chỉ. Là người ham thích tìm hiểu và đóng góp. Nếu có cơ hội, tôi sẽ áp dụng sự nhiệt tình bản thân mình để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo rằng công việc của t được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.

maucoverletter8

I possess aggressive marketing and good negotiating skills. My verbal communication skills and positive attitude makes me an effective communicator with my customers. Given the opportunity, I would be able to become an excellent representative of your sales team.

Tôi có kỹ năng tiếp thị mạnh mẽ và kỹ năng đàm phán tốt, kỹ năng giao tiếp bằng lời nói của tôi và thái độ tích cực làm tôi giao tiếp hiệu quả với khách hàng của tôi. Nếu có cơ hội, tôi sẽ có thể trở thành một đại diện xuất sắc của đội ngũ bán hàng của bạn.

maucoverletter9

Kết luận: Ở phần kết luận, ứng viên khẳng định lại mình là người có tiềm năng và phù hợp với vị trí tuyển dụng, hứa hẹn một cuộc gặp gỡ hay phỏng vấn để trao đổi thêm về công việc với nhà tuyển dụng.

EX:

As part of my application I have attached my resume for your consideration. I look forward to meeting with you and discussing my qualifications in more detail.

Yours sincerely, Nguyen Van A

Là một phần của hồ sơ của tôi, tôi có kèm theo sơ yếu lý lịch của tôi để xem xét. Tôi mong muốn được gặp gỡ với anh/chị và thảo luận về khả năng của tôi một cách chi tiết hơn.
Trân trọng,
Nguyễn Văn A

Để lại bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *