CÂU CỬA MIỆNG CỦA NGƯỜI MỸ

Ăn có thể quên, ngủ có thể quên, nhưng những câu nói cửa miệng sau thì bắt buộc phải nhớ !!!

Để lại bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *