Tình huống 3: Thi công công trình – Tiếng anh xây dựng

Trong bài viết ngay dưới đây, chúng tôi xin gửi tới toàn thể đọc giả bài viết về mẫu hội thoại tiếng anh xây dựng trong thi công công trình đơn giả và thông dụng. Hi vọng nó có thể giúp các bạn hiệu quả hơn trong việc học tiếng anh chuyên ngành này!

Mẫu hội thoại tiếng anh xây dựng bằng tiếng anh và phần dịch nghĩa

– Mr. Hoàng : All the shopdrawing should be A1 size, 594mm x 841mm.

— Tất cả các bản viết chi tiết trong thi công công trình này cần phải được chuẩn bị vớ kích cỡ giấy A1 594mm x 841mm.

Mr. Minh : Ok! But it is only for the final drawing. During that stage of instructions from your company and suggestions from us, both parties should use A3 sketches, 297mm x 420mm, or A4 sketches, 210mm x 297mm.

— OK! Nhưng đó chỉ kích cỡ của bản vẽ cuối cùng. Trong suốt quá trình hướng dẫn từ phía các cậu và những đề nghị từ phía chúng tôi, cả hai bên đã quyết định sử dụng các phác thảo cỡ A3, 297mm x 420mm hoặc A4, 210mm x 297mm.

Mr. Hoàng : OK! I am sorry, I should leave now. Please discuss those details of shopdrawing plotting  with our Mr. Long and Mr. Phuc.

— Được rồi, tôi xin lỗi nhưng tôi cần phải đi. Xin vui lòng thảo luận về các chi tiết khác của shopdrawing với cậu Long và cậu Phúc đây nhé.

– Mr. Minh : OK, thank you, Mr. Hoàng. All of us know that this contractor’s shopdrawing need to show every necessary details for the construction, don’t we ?

— Ồ được rồi, cảm ơn ông nhé ông Hoàng. Như tất cả chúng ta đều đã biết là shopdrawing của nhà thầu phải chỉ rõ tất cả chi tiết cần thiết để thuận tiện cho việc thi công phải không ?

Mr. Phúc: Yeah, we do know that. I will proceed immediately to plot the following shopdrawings: Basement 1 reinforced concrete floor slabs, Basement 1 reinforced concrete floor beams, Lift core reinforced concrete bottom slab and walls up to basement 2 floor level.

— Vâng thưa ông, chúng tôi hiểu rõ vấn đề đó. Ngay bây giờ tối sẽ tiến hày việc phác thảo các bản vẽ về : Đan sàn BTCT tầng hầm 1, Dầm sàn BTCT tầng hầm 1, và Đan BTCT đáy buồng thang máy cùng với tường BTCT buồng thang máy đến cao trình tầng hầm

Mr. Long : Do you have any recommendation ?  

— Thưa ngài, ngài có nất kỳ ý kiến nào về chúng nữa không ạ

Mr.Ha : No, no. It’s OK like this. — Ồ không, như thế là được rồi

Trên đây là một mẫu hội thoại tiếng anh xây dựng về thi công công trình giúp các bạn hình dụng cụ thể các tình huống có thể xảy ra và cách giải quyết tình huống bằng tiếng anh! Cảm ơn toàn thể đọc giả!

Để lại bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *